คุณกำลังใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้นเพื่อบรรเทาอาการหอบหืด 3 ครั้งหรือมากกว่านั้นในหนึ่งสัปดาห์ หรือไม่?

ทำแบบทดสอบสั้น ๆ ฉบับนี้เพื่อดูว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่พึ่งยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้นเพื่อบรรเทาอาการ มากไปหรือไม่1,2

คุณกำลังใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้น
มากเกินไปหรือไม่ ?

คุณกำลังใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้น มากเกินไปหรือไม่ ?

การใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้นเพื่อบรรเทาอาการ 3 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ อาจหมายความว่าท่านกำลังพึ่งยานี้มากเกินไป3

ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าท่านควบคุมโรคหอบหืดได้ไม่ดี ซึ่งจะทำให้ท่านมีความเสี่ยงต่อการจับหืดสูงขึ้น3

ทำแบบทดสอบสั้น ๆ ฉบับนี้เพื่อดูว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่พึ่งยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้นเพื่อบรรเทาอาการ มากไปหรือไม่1,2

ท่านสามารถนำผลการทดสอบนี้ไปขอคำปรึกษาจากผู้ให้การรักษาของท่านเกี่ยวกับวิธีการรักษาอื่น ๆ เพิ่มเติมได้

 

 

Loading......

แบบทดสอบการพึ่งยาบรรเทาอาการนี้ ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับยา4 ที่มีความถูกต้องและใช้กันทั่วโลก ถูกพัฒนาขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ร็อบ ฮอร์น ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านเวชศาสตร์พฤติกรรม และคณะ จากอินเตอร์แนชันแนลไพรมารีแคร์เรสปิราทอรี กรุ๊ป (International Primary Care Respiratory Group -IPCRG) และได้รับทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า สหราชอาณาจักร จำกัด (AstraZeneca UK Limited) โครงการแอชมาไรท์แคร์ (Asthma Right Care) เป็นการขับเคลื่อนระดับโลกที่นำโดย IPCRG เพื่อให้เกิดประโยชน์ของการตระหนักในการใช้ยาให้ถูกต้องและเหมาะสม.นี่มิใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ห้ามหยุดหรือเปลี่ยนยารักษาโรคหอบหืดที่ใช้อยู่โดยมิได้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลท่าน
IPCRG VERSION 2.0

นี่มิใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ห้ามหยุดหรือเปลี่ยนยารักษาโรคหอบหืดที่ใช้อยู่โดยมิได้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลท่าน

ข้อมูลอ้างอิง

1. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009.
2. BMC Pulm Med. 2006;6:13.
3. Global Initiative for Asthma (GINA). Available at: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-Guide-wms.pdf (last accessed December 2019).
4. Psychology & Health. 1999;14(1):1–24.

 

Loading......