ผลการทดสอบของท่าน

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงต่อการพึ่งยาสูดพ่นขยายหลอดลมระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการ มากเกินไป อยู่ในระดับสูง

เช่นเดียวกับหลาย ๆ คน คุณเองก็พึ่งยาสูดพ่นขยายหลอดลมระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการ มากเกินไป เพราะยานี้มักจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันที่ใช้ ผู้ป่วยบางรายมองว่าบรรเทาอาการของพวกเขาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการรักษาโรคหอบหืด แต่การใช้ยานี้ 3 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าคุณไม่สามารถควบคุมโรคหอบหืดได้เป็นอย่างดี1 ควรปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของท่าน

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ค่อยดีของยาสูดพ่นบรรเทาอาการ โปรดอ่านต่อ

จัดการกับอาการหอบหืด แต่ไม่ได้จัดการที่สาเหตุ

‘สิ่งที่ดี’ของยาสูดพ่นขยายหลอดลมระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการ ได้แก่:1

  • ทำให้รู้สึกว่าอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  • มักจะทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้น ทันทีที่ใช้

‘สิ่งที่ไม่ค่อยดี’ ได้แก่:

  • แม้ว่ายาสูดพ่นขยายหลอดลมระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการ จะช่วยจัดการกับอาการของโรคหอบหืดได้ แต่ยานี้ไม่สามารถจัดการกับสาเหตุที่เป็นต้นตอของการจับหืดที่ซ่อนอยู่ได้1
  • การใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการ เป็นประจำหรือบ่อย ๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการจับหืด1
  • การพึ่งยาสูดพ่นขยายหลอดลมระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการ มากเกินไปอาจทำให้คนไข้บางรายไม่สามารถจัดการโรคหอบหืดของตนเองได้ดี ตัวอย่างเช่น คนไข้อาจไม่ได้ใช้ยาสูดพ่นเพื่อป้องกันตามที่แนะนำ2

ควรปรึกษาแพทย์หรือยัง

ผลการทดสอบของท่านระบุว่า ท่านมีความเสี่ยงสูงต่อการพึ่งการใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการ อย่างไรก็ตาม ท่านควรปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรเกี่ยวกับโรคหอบหืดของท่าน เมื่อ:

1. ท่านกำลังรักษาโรคหอบหืดโดยใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการ เพียงอย่างเดียว

หรือ

2. มีสัญญาณบ่งชี้ว่าท่านควบคุมโรคหอบหืดได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร

สัญญาณบ่งชี้การควบคุมหอบหืดยังไม่ดีเท่าที่ควร

ใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา หากท่านมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ อาจเป็นสัญญาณแสดงว่าท่านไม่สามารถควบคุมโรคหอบหืดได้ดี1,3

1. ท่านมีอาการในตอนกลางวัน 3 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์
2. โรคหอบหืดทำให้ท่านตื่นกลางดึก
3. ท่านใช้ยาสูดพ่นขยายหลอดลมระยะสั้นเพื่อบรรเทาอาการ 3 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์
4. โรคหอบหืดจำกัดการทำกิจกรรมของท่าน

หากท่านมีสัญญาณบ่งชี้ดังกล่าวมากเท่าไร แสดงว่าท่านควบคุมโรคหอบหืดได้แย่ลงเท่านั้น ดังนั้นหากท่านพบสัญญาณเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำ การรักษาที่ถูกวิธีจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคหอบหืดของตนเองได้ดี

หมายเหตุ: เกณฑ์ที่ใช้ในการนิยามว่าโรคหอบหืดไม่สามารถควบคุมได้ (NICE 2017)3 หรือควบคุมได้บางส่วน/ไม่สามารถควบคุมได้ (GINA 2019)1 คือ การใช้ยาสูดพ่นเพื่อบรรเทาอาการ 3 วัน/ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์

ผลการทดสอบที่จะส่งต่อให้กับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของท่าน

ท่านสามารถขอรับผลการทดสอบฉบับเต็มด้านล่าง และสามารถส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ได้ นี่มิใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ห้ามหยุดหรือเปลี่ยนยารักษาโรคหอบหืดที่ใช้อยู่โดยมิได้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลท่าน

 

Loading......

มาช่วยกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคหอบหืดมากขึ้น

คลิกแชร์แบบทดสอบ

นี่มิใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ห้ามหยุดหรือเปลี่ยนยารักษาโรคหอบหืดที่ใช้อยู่โดยมิได้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลท่าน

ข้อมูลอ้างอิง

1. Global Initiative for Asthma (GINA). Available at: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-Guide-wms.pdf (last accessed December 2019).
2. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009.
3. NICE Guideline [NG80]. November 2017

เว็บไซต์นี้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 

Loading......